Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1093-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Насърчаване на развитието на „ФАТ” ЕООД с грижа към околната среда
Бенефициент: "ФАТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на конкурентоспособността на „ФАТ” ЕООД, чрез внедряване на Система за управление на околната среда и покриване на изискванията на стандарт ISO 14001:2004.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на изпълнител за внедряване на СУОС
Изпълнение на Дейност 3 Изготвяне и внедряване на СУОС
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Сертифициране на СУОС
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Инвестиции в активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Публичност и визуализация на проекта
Дейност 7: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 315 195 BGN
Общ бюджет: 419 839 BGN
БФП: 314 879 BGN
Общо изплатени средства: 314 879 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 314 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 314 879 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
314 879 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 267 647 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
267 647 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 232 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 232 BGN
Финансиране от бенефициента 105 065 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Внедрена СУОС
Индикатор 6 Индикатор 4: Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 7 Индикатор 2: Доставени ДМА
Индикатор 8 Индикатор 3: Нетни приходи от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз