Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0739-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Внедряване на система за планиране на ресурсите в Метрополис Груп АД”
Бенефициент: "Метрополис груп" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да се повиши ефективността на предприятието и конкурентоспособността му на българския и европейски пазари чрез внедряване на софтуер за планиране на ресурсите (ERP система) в Метрополис АД.
Дейности: Дейност 1: Създаване на екип за управление
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на външни фирми доставчици и изпълнители
Дейност 3: Поръчка и внедряване на ERP информационна система и хардуерно оборудване, необходимо за функционирането й. Изготвяне на материали за визуализация
Дейност 4: Подбор на персонал и разкриване на нови работни места
Дейност 5: Провеждане обучение на персонала на фирмата за работа с внедрената ERP система
Дейност 6: Мониторинг и оценка на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Томбоу Бг"ООД
АУТМАКС ООД
"Корус" ООД
Ей Ес Ес ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 400 BGN
Общ бюджет: 129 981 BGN
БФП: 97 486 BGN
Общо изплатени средства: 97 486 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 486 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 486 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 863 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 863 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 623 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 623 BGN
Финансиране от бенефициента 32 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 увеличена производителност на труда (предадени оферти към клиенти)
Индикатор 5 Намалена себестойност на услугите
Индикатор 6 Привлеченени нови клиенти
Индикатор 7 Намалени грешки в работа с клиенти
Индикатор 8 Увеличени приходи от дейността
Индикатор 9 Лицензия/протокол/ръководство за функциониране на система/и за управление в предприятието
Индикатор 10 Инвестиции в лева


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз