Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0366-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP) в Булметал ООД
Бенефициент: Булметал АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Повишаване на конкурентоспособността на „Булметал“ООД чрез внедряване на система за управление на ресурсите в дружеството.
Дейности: Дейност 1 „Подготовка на тръжна процедура за избор на доставчки/ци”
Дейност 2 „Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик/ци“
Дейност 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на закупените софтуер и хардуер”
Дейност 4 „Извършване на дейности за визуализация“
Дейност 5 „Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
"АТОС АЙ ТИ СОЛУШЪНС ЕНД СЪРВИСИС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 298 365 BGN
Общ бюджет: 396 680 BGN
БФП: 297 510 BGN
Общо изплатени средства: 297 510 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 297 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 297 510 BGN
2015 0 BGN
297 510 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 252 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 252 884 BGN
2015 0 BGN
252 884 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 627 BGN
2015 0 BGN
44 627 BGN
Финансиране от бенефициента 99 455 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Заповед за сформиране на екипа
Индикатор 6 Одобрена тръжна документация
Индикатор 7 Издадена Заповед за назначаване на оценителната комисия
Индикатор 8 Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 9 Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 10 Приемо- предавателени протоколи
Индикатор 11 Поставена табели
Индикатор 12 Поставени стикери
Индикатор 13 Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет
Индикатор 14 Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 15 Приходи от продажби
Индикатор 16 Разхооди
Индикатор 17 Пазарен дял
Индикатор 18 Печалба
Индикатор 19 Приходи от износ
Индикатор 20 ERP система за управление на бизнес процесите в предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз