Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0734-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Закупуване на модули към съществуваща ERP система във „Фермер 2000“ АД
Бенефициент: "ФЕРМЕР - 2000" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Повишаване на конкурентоспособността на „Фермер 2000“ АД, чрез получаване на подкрепа за закупуване на модули към съществуваща ERP система и прилежащия хардуер за постигане на ефективна организация на цялостната дейност на кандидата.
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3.1 : Доставка и внедряване на модули
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 3.2: Доставка и внедряване и инсталиране на хардуера
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 244 263 BGN
Общ бюджет: 320 459 BGN
БФП: 240 344 BGN
Общо изплатени средства: 240 344 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 240 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 240 344 BGN
2015 0 BGN
240 344 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 204 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 204 293 BGN
2015 0 BGN
204 293 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 052 BGN
2015 0 BGN
36 052 BGN
Финансиране от бенефициента 81 421 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Индикатор 1: тръжна документация
Индикатор 4 сключен договор за доставка
Индикатор 5 Намаляване на себестойността на предлаганите търговски и сервизни услуги
Индикатор 6 Повишаване на пазарния дял на „Фермер 2000” АД на национално ниво


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз