Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0723-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработка и внедряване на система за управление на ресурсите в „АВО-Бел” ООД
Бенефициент: АВО-БЕЛ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на фирмата-кандидат, чрез подобряване на управлението, оптимизиране на процесите на предоставяне на услугите, водещо до по- ефективна организация на цялостната дейност и предоставяне на услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.
Дейности: Дейност 1 Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за предварителен анализ, разработване и внедряване на софтуерна система за управление на предприятието.
Дейност 2 Предоставяне на консултантски услуги за предварителен анализ, разработване и внедряване на софтуерна система за управление на предприятието.
Дейност 4 Визуализация на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕВРОПРОГРАМИ" ЕООД
Ей Ес Ес ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 237 614 BGN
Общ бюджет: 308 940 BGN
БФП: 228 616 BGN
Общо изплатени средства: 228 616 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 228 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 228 616 BGN
2015 0 BGN
228 616 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 194 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 194 323 BGN
2015 0 BGN
194 323 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 292 BGN
2015 0 BGN
34 292 BGN
Финансиране от бенефициента 83 486 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 Проведена процедура за избор на изпълнител за консултантски услуги за предварителен анализ, разработка и внедряване на система за управление във фирмата
Индикатор 5 Избран изпълнител за консултантски услуги за предварителен анализ, разработка и внедряване на система за управление във фирмата
Индикатор 6 Издадено ръководство за функционирането на софтуерната система
Индикатор 7 Повишаване на броя на записалите се курсисти с 30%
Индикатор 8 Повишаване на удоволетвореността на клиентите от предоставяните услуги
Индикатор 9 Подобряване на рентабилността на приходите от продажби – с минимум 10%
Индикатор 10 (Д) Повишаване на броя на записванията в курсовете по "смесено обучение" - 20%
Индикатор 11 (Д) Проведена процедура за избор на изпълнител за изработка на информационни табели
Индикатор 12 (Д) Избран изпълнител за изработка на информационни табели
Индикатор 13 (Д) Разработена и внедрена информационна система за управление в предприятието
Индикатор 14 (Д) Изработени информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз