Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0123-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001
Бенефициент: ХЕС - БЪЛГАРИЯ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Международния стандарт ISO 14001:2004 гарантира: - Пълно съответствие с приложимите нормативни изисквания по отношение на екологичните норми; - Създаване на постоянство в целите за намаляване на отрицателните екологични ефекти, за да се запазят конкурентните позиции в бизнеса; - Възприемане на нова философия. Не може да се пренебрегва повече съществуващото замърсяване и разрушаване на околната среда; - Да не се разчита само на преработката на отпадъците след производството, а да се осъществява вграждане и статистически контрол на мерките за опазване на околната среда в производствения процес; - Внедряване на модерни методи за обучение на персонала за опазване на околната среда в сферата на своята работа; С изпълнението на тези изисквания съществено ще се повиши конкурентоспособността и ефективността на ХЕС България ООД, чрез намаляване на производствените разходи, увеличаване на производителността при минимизиране на себестойността, нарастване на печалбата и елиминиране на нееф
Дейности: Дейност 1. Разработване и внедряване на система за управление на околната среда (ISO 14001).
Дейност 2. Сертификация на система за управление на околната среда (ISO 14001).
Дейност 3. Визуализация на дейностите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Фокус Системс
Интернешънъл сертификейшънс България
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 888 BGN
Общ бюджет: 26 950 BGN
БФП: 20 213 BGN
Общо изплатени средства: 20 213 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 213 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 213 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 181 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 181 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 032 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 032 BGN
Финансиране от бенефициента 6 963 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Комплект документи на СУОС (ISO 14001) - Наръчник и процедури
Индикатор 5 Индикатор 2: Проведено обучение на персонала
Индикатор 6 Индикатор 3: Проведен вътрешен одит
Индикатор 7 Индикатор 4: Проведен преглед от ръководството
Индикатор 8 Индикатор 5: Проведен сертификационен одит на СУОС (ISO 14001)
Индикатор 9 Индикатор 6: Издаден сертификат - СУОС (ISO 14001)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз