Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0118-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване конкурентоспособността на ЕМКА АД чрез внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието”
Бенефициент: “ЕМКА” АД- гр. Севлиево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е: повишаване конкурентоспособността на ЕМКА АД чрез въвеждане на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието
Дейности: Дейност 1 – Процедура за избор на изпълнители
Дейност 2 – Доставка и внедряване на софтуерна система за управление
Дейност 3 – Доставка на сървърна конфигурация
Дейност 4 – Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДАВИД ХОЛДИНГ" АД
СТЕМО
"ГАЛЕН" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 253 490 BGN
Общ бюджет: 244 955 BGN
БФП: 183 716 BGN
Общо изплатени средства: 183 716 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 183 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 183 716 BGN
2015 0 BGN
183 716 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 156 159 BGN
2015 0 BGN
156 159 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 557 BGN
2015 0 BGN
27 557 BGN
Финансиране от бенефициента 84 496 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Дейност 1: Процедура за избор на изпълнители
Индикатор 5 Индикатор 2: Дейност 2 – Доставка и внедряване на софтуерна система за управление
Индикатор 6 Индикатор 3: Дейност 2: Доставка на сървърна конфигурация
Индикатор 7 Индикатор 4: Дейност 4: Визуализация
Индикатор 8 Индикатор 5: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз