Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0111-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на софтуер за управление на връзки с клиенти (CRM система) в Инвестор.БГ АД
Бенефициент: "Инвестор.БГ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на предприятието и конкурентоспособността му на българския и европейски пазари чрез внедряване на софтуер за управление на връзки с клиенти (CRM система) в Инвестор.БГ АД.
Дейности: Дейност 1: Процедура за избор на изпълнител/и за внедряване на CRM системата и доставка на необходимото хардуерно оборудване (месец 1-5)
Дейност 2: Доставка на хардуерното оборудване (месец 6-7)
Дейност 3: Внедряване на CRM системата (месец 6-12)
Дейност 4: Визуализация - текущо
Дейност 5 Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 695 BGN
Общ бюджет: 145 545 BGN
БФП: 109 028 BGN
Общо изплатени средства: 109 028 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 109 028 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 028 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 674 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 674 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 354 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 354 BGN
Финансиране от бенефициента 37 075 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Внедрен софтуер за управление на връзки с клиенти
Индикатор 5 Индикатор 2: Закупено хардуерно оборудване за функциониране на системата за управление на бизнеса
Индикатор 6 Индикатор 3: Популяризиран проекта и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 7 Индикатор 4: Финансово и технически успешно реализиран проект
Индикатор 8 Индикатор 5: Увеличаване на пазарния дял
Индикатор 9 Индикатор 6: Увеличаване на печалбата
Индикатор 10 Индикатор 7: Увеличаване приходите от дейността
Индикатор 11 Индикатор 8 Увеличаване на производителността
Индикатор 12 Индикатор 9: реализиране приходит от износ
Индикатор 13 Индикатор 10: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз