Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0721-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на „Албена“ АД чрез внедряване на Информационна система за управление на човешките ресурси
Бенефициент: Албена АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на „Албена” АД посредством внедряването на модул (информационна система) за управление и развитие на човешките ресурси към съществуваща в дружеството ЕRP система.
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип по проекта”
Дейност 2 „Доставка на хардуер”
Дейност 3 „Доставка и внедряване на софтуерен продукт модул (информационна система) за управление на човешките ресурси”
Дейност 4 „Визуализация на проектните дейности”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
“Бит и техника” ООД
СТЕМО
ТехноЛогика ЕAД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 313 181 BGN
Общ бюджет: 407 134 BGN
БФП: 305 351 BGN
Общо изплатени средства: 305 351 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 305 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 305 351 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
305 351 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 259 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 259 548 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
259 548 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 803 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 803 BGN
Финансиране от бенефициента 104 394 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Избрани изпълнители от страна на бенефициента.
Индикатор 5 Изпълнител за доставка на хардуер
Индикатор 6 Доставен хардуер
Индикатор 7 Доставен и внедрен модул (информационна система) за управление на човешките ресурси


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз