Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0701-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – гр. Габрово
Бенефициент: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА"" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Да се повиши конкурентоспособността и да се разширят пазарните позиции на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – гр. Габрово посредством получаване на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за въвеждане на CRM система в организацията.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Предварителен анализ, разработване и внедряване на специализирана CRM система
Изпълнение на Дейност 1 Предварителен анализ, разработване и внедряване на специализирана CRM система
Подготовка на Дейност 2 Технологично обезпечаване ефективното функциониране на специализирана софтуерна система за управление ресурсите на организацията
Изпълнение на Дейност 2 Технологично обезпечаване ефективното функциониране на специализирана софтуерна система за управление ресурсите на организацията
Изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 281 598 BGN
Общ бюджет: 371 961 BGN
БФП: 278 785 BGN
Общо изплатени средства: 278 785 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 278 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 278 785 BGN
2015 0 BGN
278 785 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 236 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 236 967 BGN
2015 0 BGN
236 967 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 818 BGN
2015 0 BGN
41 818 BGN
Финансиране от бенефициента 94 116 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Индикатор 1: Разработена и внедрена специализирана CRM система
Индикатор 4 Индикатор 2: Проведени обучения за работа със специализираната CRM система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз