Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0089-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Оптимизиране на бизнес процесите в „Акта Фарма” ЕООД
Бенефициент: "Акта Фарма" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Да допринесе за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на българските предприятия. Настоящият проект е съсредоточен върху подобряването на ефективността и ефикасността при осъществяването на внос и износ от страна на Акта Фарма, което ще утвърди конкурентните предимства на фирмата и ще й позволи да се утвърди и на международния пазар. По този начин резултатите от проекта ще имат непосредствен принос за постигане на целите, заложени в рамките на ОП „Конкурентоспособност” по отношение на повишаване на ефективността и конкурентоспособността на българските предприятия.
Дейности: Дейност 1 - Доставка и внедряване на софтуерна система за управление (ERP) ДНА
Дейност 2 - Доставка и пускане в експлоатация на хардуер. ДМА
Дейност 3 - Визуализация по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Перси ООД
Ей Ес Ес ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 090 BGN
Общ бюджет: 138 682 BGN
БФП: 104 012 BGN
Общо изплатени средства: 104 012 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 104 012 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
104 012 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 410 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 410 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 602 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 602 BGN
Финансиране от бенефициента 53 030 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Нови специализирани софтуерни продукти(ERP) инсталирани във фирмата
Индикатор 6 Индикатор 2: Потребители, които могат да използват новата софтуерна система
Индикатор 7 Индикатор 3: Нови хардуерни устройства (сървъри, дискови масиви, компютърни конфигурации) инсталирани във фирмата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз