Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1051-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Насърчаване на устойчивото развитие на ВСК Кентавър-ИЗ Динамика ЕООД чрез внедряване на система за управление на ресурсите
Бенефициент: "ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ЕООД на вътрешния и международния пазар чрез внедряване на интегрирана система за управление на ресурсите на предприятието.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта и вътрешен мониторинг
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура и избор на доставчик на софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието и необходимия хардуер за внедряване на системата
Дейност 3 Доставка и инсталиране на софтуерната система за управление на ресурсите в предприятието и хардуера
Дейност 4 Внедряване на софтуерната система за управление на ресурсите в предприятието
Дейност 5 Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
"ТИМ ВИЖЪН-БЪЛГАРИЯ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 239 357 BGN
Общ бюджет: 308 622 BGN
БФП: 231 467 BGN
Общо изплатени средства: 231 467 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 231 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 231 467 BGN
2015 0 BGN
231 467 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 196 747 BGN
2015 0 BGN
196 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 720 BGN
2015 0 BGN
34 720 BGN
Финансиране от бенефициента 79 786 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Намаляване на производствените разходи
Индикатор 5 Индикатор 2: Приходи от основна дейност
Индикатор 6 Индикатор 3: Намаляване на брак
Индикатор 7 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз