Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0077-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Информационна сигурност и качество в услугите на Хроника ООД
Бенефициент: "Хроника" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на Хроника, чрез цялостно регламентиране и подобряване на управлението на работните процеси информационната сигурност и постигане на ефективна организация на цялостната дейност като фактор за нейното устойчиво развитие на националния и европейския пазар.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка на оборудване
Дейност 4 Разработване и внедряване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008 и СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Дейност 5 Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Дейност 6 Сертифициране на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008 и СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Дейност 7 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 217 493 BGN
Общ бюджет: 288 350 BGN
БФП: 216 263 BGN
Общо изплатени средства: 216 263 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 216 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 888 BGN
2014 171 375 BGN
2015 0 BGN
216 263 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 183 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 154 BGN
2014 145 669 BGN
2015 0 BGN
183 823 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 733 BGN
2014 25 706 BGN
2015 0 BGN
32 439 BGN
Финансиране от бенефициента 72 498 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти
Индикатор 6 Индикатор 2: Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой)
Индикатор 7 Индикатор 3: Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз