Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1048-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на ERP система в акредитиран орган за контрол
Бенефициент: Медико ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за насърчаването на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики.
Дейности: 1. Доставка и инсталиране на оборудване за инсталиране на ERP системата за обслужване на дейността на акредитирания орган за контрол.
2. Внедряване на ERP система
3. Доставка на ERP система.
4. Визуализация на дейностите по проекта
5. Консултантски услуги по проекто предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Фокус Системс
Набла ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 142 BGN
Общ бюджет: 246 856 BGN
БФП: 185 142 BGN
Общо изплатени средства: 185 142 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 185 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 185 142 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
185 142 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 157 371 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
157 371 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 771 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 771 BGN
Финансиране от бенефициента 61 714 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Сключени договори с изпълнители за предоставяне на услуги.
Индикатор 6 Индикатор 2: Сключени договори с изпълнители за доставка на оборудване/софтуер
Индикатор 7 Индикатор 3: Проведено едно еднодневно обучение на персонала
Индикатор 8 Индикатор 4: Закупено и инсталирано оборудване съгласно спецификацията;
Индикатор 9 Индикатор 5: Доставена ERP система
Индикатор 10 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз