Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0661-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Конкурентни предимства за „Булармекс – ИК” АД чрез внедряване на международно признати стандарти
Бенефициент: "Булармекс - ИК" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е „Булармекс-ИК” АД да внедри и продължи да прилага международно признати стандарти и добри практики, чрез които да повиши своята конкурентоспособност и по този начин да подобри качеството и разшири гамата произвеждани продукти, да създаде възможности за разрастване на производствения капацитет, увеличаване на експорта и подобряване на пазарните дялове.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Предварителни дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици -скл. на договори
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Изграждане и въвеждане на (СУОС) EN ISO 14001:2004
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Изграждане, внедряване, верификация на СУК по ISO 3834-2
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Доставка и монтаж на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Внедряване на софтуер
Дейност 7 Сертификация по EN ISO 14001:2004
Дейност 8 Сертификация по ISO 3834-2
Дейност 9 Сертификация по СЕ
Дейност 10 Дейности по визуализация
Дейност 11 Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 851 BGN
Общ бюджет: 14 980 BGN
БФП: 11 235 BGN
Общо изплатени средства: 11 235 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 235 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 235 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 550 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 550 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 685 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 685 BGN
Финансиране от бенефициента 29 284 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Увеличаване на производителността
Индикатор 5 Намаляване себестойността на продукцията
Индикатор 6 Намаляване на производствените разходи
Индикатор 7 Увеличаване на положителния финансов резултат
Индикатор 8 Увеличаване на експортната дейност
Индикатор 9 Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз