Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0651-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на ERP система в Топ Мен ЕООД – гаранция за по-висока конкурентоспособност
Бенефициент: Топ Мен ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел, която Топ Мен ЕООД си поставя с настоящия проект, е да се подобри конкурентоспособно-стта на компанията. Изпълнението на общата цел ще подобри организацията на производствения си процес и възможностите си за разрастване, ще повиши значително своята конкурентоспособност и ще разшири пазарните си позиции.
Дейности: I. Предварителни дейности
II. Провеждане на тръжна процедура
III. Внедряване на ERP система
IV. Информационни дейности
V. Отчитане
Дейност 6: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 000 BGN
Общ бюджет: 253 960 BGN
БФП: 189 962 BGN
Общо изплатени средства: 189 962 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 189 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 189 962 BGN
2015 0 BGN
189 962 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 161 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 161 468 BGN
2015 0 BGN
161 468 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 494 BGN
2015 0 BGN
28 494 BGN
Финансиране от бенефициента 64 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Производителност
Индикатор 5 Индикатор 2: Производствен капацитет
Индикатор 6 Индикатор 3: Производствени разходи
Индикатор 7 Индикатор 4: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприя-тия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз