Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0020-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на Етна Карго ООД чрез въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP)
Бенефициент: "ЕТНА-КАРГО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е Етна Карго да подобри своята конкурентоспособност и качеството на предлаганите услуги, да създаде възможности за разрастване на бизнеса и подобряване на пазарните си дялове в национален мащаб чрез внедряване на система за управление на ресурсите (ERP система).
Дейности: Дейност 1 Избор на доставчик/ци на ERP системата като ДНМА и на оборудване като ДМА, необходимо за въвеждането и функционирането на системата за управление на ресурсите в компанията
Дейност 2 Лицензиране и внедряване на ERP системата
Дейност 3 Доставка и инсталиране на оборудването, необходимо за въвеждането и функционирането на системата за управление на ресурсите в компанията.
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 5: Консултантски услуги по изготвяне на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 470 BGN
Общ бюджет: 192 038 BGN
БФП: 144 029 BGN
Общо изплатени средства: 144 029 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 144 029 BGN
2015 0 BGN
144 029 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 122 424 BGN
2015 0 BGN
122 424 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 604 BGN
2015 0 BGN
21 604 BGN
Финансиране от бенефициента 50 157 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Създадени инвестиции
Индикатор 5 Лицензирана и внедрена ERP система
Индикатор 6 Доставено и инсталирано оборудване за работа с ERP системата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз