Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0650-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Стилпласт 2002 стартира електронна продукция на PVC дограма
Бенефициент: "СТИЛПЛАСТ 2002" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящият проект е Стилпаст 2002 ООД да внедри и да започне да прилага международно признати добри практики, чрез които да подобри своята конкурентоспособност и по този начин да подобри качеството на своята продукция и да създаде възможности за разширяване на експортната дейност и подобряване на пазарните дялове в национален мащаб
Дейности: Дейност 1 Предварителни дейности
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на сървър, компютърни конфигурации, безкабелни баркод скенери скенери и ERP система
Дейност 3 Доставка на сървър, безкабелни баркод скенери, компютърни конфигурации и внедряване на ERP система
Дейност 4 Изграждане и въвеждане на система за управление на околната среда
Дейност 5 Сертификация на СУОС по ISO 14001:2004
Дейност 6 Информационни дейности
Дейност 7. Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 080 BGN
Общ бюджет: 246 100 BGN
БФП: 184 575 BGN
Общо изплатени средства: 184 575 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 184 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 184 575 BGN
2015 0 BGN
184 575 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 156 889 BGN
2015 0 BGN
156 889 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 686 BGN
2015 0 BGN
27 686 BGN
Финансиране от бенефициента 62 360 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Повишаване на приходите от продажби
Индикатор 6 Намаляване на производствените разходи
Индикатор 7 Повишаване на приходите от износ
Индикатор 8 Намаляване на рекламациите от страна на клиентите
Индикатор 9 Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз