Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0975-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: СИКО-С - стратегия 25/25/8
Бенефициент: „СИКО-С" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на СИКО-С, чрез въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите и нужния за работата й хардуер, допринасящи за ефективна организация на цялостната дейност и оптимизиране на търговския процес
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Процедури за поддоговаряне
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка и внедряване на Софтуерна система за управление на ресурсите в предприя-тието - ERP и хардуер-ни устройства
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Закриване на проекта
Дейност 6:Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЮНИСОФТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
"ИНХОМ" ООД
"Максима М" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 488 BGN
Общ бюджет: 194 884 BGN
БФП: 146 163 BGN
Общо изплатени средства: 146 163 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 146 163 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 163 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 124 239 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 239 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 924 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 924 BGN
Финансиране от бенефициента 49 163 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение : брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 5 Индикатор 1: Намаление на времето за изпълнение на отделни работни операции
Индикатор 6 Индикатор 2: Увеличение на приходи от продажби
Индикатор 7 Индикатор 4: Намаляване разходите за хартия
Индикатор 8 Индикатор 5: Клиентска база
Индикатор 9 Индикатор 6: Създаден екип.
Индикатор 10 Индикатор 7: Разработена тръжна документация .
Индикатор 11 Индикатор 8: Разработено и внедрено ERP
Индикатор 12 Индикатор 9: Внедрени хардуерни устройства
Индикатор 13 Индикатор 10: Извършена визуализация.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз