Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0643-C0001
Номер на проект: 4МС-02-102-7/17.04.2013 г.
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Херти” АД, чрез внедряване на интегрирана информационна система за управление на бизнес процесите /ERP система/
Бенефициент: "Херти" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да спомогне достигането на най-добрите европейски и световни практики за управление на бизнеса, чрез внедряването на единна система за управление на процесите в „Херти” АД.
Дейности: Дейност 1 Избор на изпълнител
Дейност 2 Доставка и внедряване на интегрирана информационна система за управление на бизнес процесите /ERP система/ в „Херти” АД и доставка на 2 бр. сървърни конфигурации
Дейност 3 Визуализация
Дейност 4 Управление, мониторинг и отчетностност на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
„ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 375 045 BGN
Общ бюджет: 487 137 BGN
БФП: 345 867 BGN
Общо изплатени средства: 345 867 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 345 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 345 867 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
345 867 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 293 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 293 987 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
293 987 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 880 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 880 BGN
Финансиране от бенефициента 153 188 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Въведена интегрирана информационна система за управление на бизнес процесите /ERP система/ за управление на предприятието
Индикатор 5 Индикатор 2: Въведени в експлоатация ДМА (сървърни конфигурации
Индикатор 6 Индикатор 3: Проведени тръжни процедури
Индикатор 7 Индикатор 4: Сключени договори с изпълнители
Индикатор 8 Индикатор 5: Монтирана информационна табела
Индикатор 9 Индикатор 6: Информационни стикери за визуализация
Индикатор 10 Индикатор 7: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз