Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0966-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на софтуерни системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP система) и работата с клиенти (CRM система)
Бенефициент: „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е чрез повишаване степента на контрол на протичащите процеси в предприятието, да се постигне по-добро управление на дружеството, оптимизиране на разходите, повишаване на качеството на предлаганите услуги, намаляване на сроковете за офериране и изпълнение.
Дейности: Дейност 1. Подготовка и сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта
Дейност 2. Избор на изпълнител за доставка на сървър, мобилни и настолни компютри
Дейност 3. Избор на изпълнител за доставка и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието (ERP система) и софтуерна система за управление на работата с клиенти (CRM система)
Дейност 4. Доставка на сървър, мобилни и настолни компютри
Дейност 5. Доставка на софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието (ERP система) и софтуерна система за управление на работата с клиенти (CRM система)
Дейност 6. Внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието (ERP система) и софтуерна система за управление на работата с клиенти (CRM система)
Дейност 7. Визуализация на проекта
Дейност 8. Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„МИКРОАКАУНТ” ЕООД
АРДЕС Информационни Технологии
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 52 795 BGN
Общ бюджет: 69 639 BGN
БФП: 52 090 BGN
Общо изплатени средства: 52 090 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 090 BGN
2015 0 BGN
52 090 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 276 BGN
2015 0 BGN
44 276 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 813 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 813 BGN
2015 0 BGN
7 813 BGN
Финансиране от бенефициента 17 786 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)..
Индикатор 4 Брой договори за ползване на специализирани консултантски услуги
Индикатор 5 Индикатор 1: Въведена система за управление на ресурсите на предприятието (ERP система)
Индикатор 6 Индикатор 2: Въведена система за управление на работата с клиенти (CRM)
Индикатор 7 Индикатор 3: Доставен и инсталиран сървър
Индикатор 8 Индикатор 4: Доставени настолни компютри
Индикатор 9 Индикатор 3: Доставени мобилни компютри


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз