Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Конкурентност и ефективност с ISO 9001:2008 и EPR системи за управление
Бенефициент: "СПОРТНИ НАСТИЛКИ" EООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Постигане съответствие с европейските и международни стандарти и въвеждане на системи на управление като основен фактор за създаване на продукти с висока добавена стойност, установяване на трайни конкурентоспособни позиции на българския пазар и на европейския пазар.
Дейности: Дейност 1: Консултантски услуги за подготовка и изграждане на стандартизирана система за управление на качеството - БДС EN ISO 9001:2008.
Дейност 2: Инвестиции в нематериални активи
Дейност 3: Инвестиции в материални активи
Дейност 4: Сертифициране на стандартизирана Система за управление на качеството - БДС EN ISO 9001:2008
Дейност 5: Визуализация на проекта
Дейност 6: Технически и финансови отчети на проекта
Дейност 7: Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 258 947 BGN
Общ бюджет: 327 607 BGN
БФП: 245 705 BGN
Общо изплатени средства: 245 705 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 245 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 349 BGN
2014 220 356 BGN
2015 0 BGN
245 705 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 208 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 547 BGN
2014 187 303 BGN
2015 0 BGN
208 849 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 802 BGN
2014 33 053 BGN
2015 0 BGN
36 856 BGN
Финансиране от бенефициента 86 316 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Намаляване на себестойността на предлаганите продукти и услуги като резултата от сертифициране и внедряване на системи за управление.
Индикатор 6 Пазарните дялове на фирмата ще се покачват както следва:
Индикатор 7 Разпределение на предлаганите услуги: Национален пазар
Индикатор 8 Разпределение на предлаганите услуги Европейски пазар
Индикатор 9 Подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз