Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0067-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/067
Наименование: Визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.05.2012
Начална дата: 02.05.2012
Дата на приключване: 02.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. която ще спомогне за нейната по-ясна идентификация в общественото съзнание, чрез използването на подходящо име и логото върху всички информационни и рекламни материали свързани с програмата през периода 2014-2020 г.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за координация и управление на проекта
дейност 2 Организиране и провеждане на конкурс за визуализация на ОП за регионално развитие 2014-2020г.
дейност 3 Приключване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Пак-Ман ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 200 BGN
Общ бюджет: 29 398 BGN
БФП: 29 398 BGN
Общо изплатени средства: 29 398 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 398 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 398 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 989 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 989 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 410 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 410 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Формулирано име на бъдеща програма за регионално развитие 2014-2020
Индикатор 2 Формулиране на послание (slogan) на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.
Индикатор 3 Разработване на лого и презентационни материали (официална бланка, и слайдове за презентации (master slide)) за бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз