Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.3-01/2008/001-14-02
Наименование: Участие на България на специализирани борси и изложения и организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.02.2012
Начална дата: 09.04.2012
Дата на приключване: 09.12.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване ефективността и ефикасността на маркетинговите дейности и предлаганата пазарна информация за туристическия продукт на национално и международно ниво чрез таргетирано участие в туристически международни борси и изложения, както и организиране на опознавателни турове в България за туроператори и туристически агенти.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Анализ и подбор на специализирани борси и изложения за участие на представители на туристически фирми, туристически сдружения и общини
дейност 6 Дейности за визуализация и публичност
дейност 4 Участия в специализирани борси
дейност 5 Организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции в България
дейност 7 Независим финансов одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Мега комюникейшън"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 577 524 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нетни приходи от международен туризъм (5)
Индикатор 2 Заетост на легловата база (5)
Индикатор 3 Удовлетвореност на потребителите от получената пазарна информация
Индикатор 4 Оптимизирано участие чрез съпътстваща програма за комуникационни дейности, изграждане на атрактивен щанд и др. в международни изложения
Индикатор 5 Участие на български туроператорски компании в международните изложения
Индикатор 6 Организирани експедиентски турове за международни туроператори и туристически агенти
Индикатор 7 Участие на международни туроператори и туристически агенти в експедиентски турове
Индикатор 8 Разработена и приложена система за оценка на ефективността на участието в организираните и проведени международни и национални борси и изложения
Индикатор 9 Разработена и приложена система за оценка на ефективността на проведените експедиентски турове
Индикатор 10 Подкрепени годишни национални програми за маркетинг и реклама (2)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз