Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.3-01/2008/001-12-03
Наименование: Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.02.2012
Начална дата: 09.04.2012
Дата на приключване: 09.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши ефективността и ефикасността от маркетинговите дейности и реклама на международните пазари.
Дейности: Дейност 3 Осъществяване на целогодишна рекламна кампания
Дейност 5 Мониторинг на ефективността на резултатите от кампаниите
Дейност 7 Независим финансов одит
Дейност 4 Организиране и провеждане на тематични кампании
Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 6 Визуализация и публичност
Дейност 2 Планиране и организация на целогодишна рекламна кампания
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 280 560 BGN
Общ бюджет: 6 025 524 BGN
БФП: 6 025 524 BGN
Общо изплатени средства: 5 495 018 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 025 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 5 495 018 BGN
5 495 018 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 121 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 4 670 765 BGN
4 670 765 BGN
В т.ч. Национално финансиране 903 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 824 253 BGN
824 253 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Приходи от международен туризъм (3)
Индикатор 2 Нетни приходи от международен туризъм (3)
Индикатор 3 Заетост на легловата база /при запазване същия капацитет от базовата година/
Индикатор 4 осъществени рекламни кампании по паневропейски телевизии на вълни
Индикатор 5 излъчвания на тематични репортажи
Индикатор 6 обхват, достигната аудитория
Индикатор 7 излъчвания на клипове (2)
Индикатор 8 посещения на снимачни екипи
Индикатор 9 импресии и кликвания на уеб сайтовете на телевизиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз