Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0032-C0001
Номер на проект: Д03-597/09.12.2014
Наименование: "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения"
Бенефициент: Университет за национално и световно стопанство
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 19.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подготовка на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и обогатяват съвременната наука в съответствие с потребностите на икономиката на знанието.
Дейности: Подготовка на дейност 2* Подкрепа за подготовката на висококачествен дисертационен труд
Подготовка на дейност 3* Научноизследователска мобилност в страната и чужбина
Подготовка на дейност 1* Усвояване и прилагане на нови знания, умения и компетентност
Изпълнение на дейност 3 Научноизследователска мобилност в страната и чужбина
Подготовка на дейност 5* Обогатяване на докторантската библиотечна колекция
Изпълнение на дейност 5 Обогатяване на докторантската библиотечна колекция
Изпълнение на дейност 4 Принос към икономическото научно знание
Подготовка на дейност 4* Принос към икономическото научно знание
Изпълнение на дейност 1* Усвояване и прилагане на нови знания, умения и компетентности.
Изпълнение на дейност 2* Подкрепа за подготовката на висококачествен дисертационен труд
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 392 637 BGN
Общ бюджет: 275 054 BGN
БФП: 275 054 BGN
Общо изплатени средства: 275 054 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 275 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 78 527 BGN
2013 75 425 BGN
2014 83 963 BGN
2015 37 138 BGN
275 054 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 233 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 748 BGN
2013 64 111 BGN
2014 71 369 BGN
2015 31 567 BGN
233 796 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 779 BGN
2013 11 314 BGN
2014 12 595 BGN
2015 5 571 BGN
41 258 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз