Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0044-C0001
Номер на проект: Д01-102/19.03.2012
Наименование: "Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 31.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Повишаване общия образователен, изследователски и обществен капацитет на докторската степен за по-добрата и успешна кариерна реализация на докторантите като млади учени и професионалисти в България; Подпомагане тяхното включване в Европейското изследователско пространство в контекста на процеса за изграждане икономика, основана на знанието; създаване условия за интегрирането на университетско ниво на знания и развитие на капацитет на докторантите от социалните и хуманитарните науки при укрепване ролята и приноса на изследванията в сферата на тяхната дейност; създаване нагласи и структури за интердисциплинарни изследвания в рамките на СУ.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 2
Подготовка и изпълнение на дейност 1
Подготовка и изпълнение на дейност 3
Подготовка и изпълнение на дейност 5
Подготовка и изпълнение на дейност 7
Подготовка и изпълнение на дейност 4
Подготовка и изпълнение на дейност 6
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 715 421 BGN
Общ бюджет: 603 486 BGN
БФП: 603 486 BGN
Общо изплатени средства: 602 389 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 603 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 143 084 BGN
2013 0 BGN
2014 140 528 BGN
2015 318 777 BGN
602 389 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 512 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 121 621 BGN
2013 0 BGN
2014 119 449 BGN
2015 270 960 BGN
512 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 90 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 463 BGN
2013 0 BGN
2014 21 079 BGN
2015 47 817 BGN
90 358 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз