Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0061-C0001
Номер на проект: Д01-100/19.03.2012
Наименование: "Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности (създаване на научно-информационен център за докторанти хуманитеристи)"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Разширяване на възможностите за допълнителна квалификация на младите хора. С реализирането на дейностите по проекта ще се увеличат възможностите за достъп до специализиран софтуерен продукт в СУ, до оборудване и до актуална международна академична литература. Ще бъдат предоставени възможности за публикуване на резултати от научната работа.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Изработване на подходяща методика за подбор на докторантите и постдокторантите. Създаване на система за вътрешен мониторинг по изпълнението на проекта. Предоставяне на стипендии за докторантите.
Изпълнение на дейност 1 Изработване на подходяща методика за подбор на докторантите и постдокторантите. Създаване на система за вътрешен мониторинг по изпълнението на проекта. Предоставяне на стипендии за докторантите.
Подготовка на дейност 2 Разработване на нова допълнителна обучителна програма, информационен пул, разработване на специализирано софтуерно приложение в съответствие с обучителната програма и създаване на интернет – страница.
Изпълнение на дейност 2 Разработване на нова допълнителна обучителна програма, информационен пул, разработване на специализирано софтуерно приложение в съответствие с обучителната програма и създаване на интернет – страница.
Изпълнение на дейност 3 Международен научен обмен: управление на анализи и практики в страни от ЕС
Подготовка на дейност 3 Подготовка на дейност 3 Международен научен обмен: управление на анализи и практики в страни от ЕС
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Закупуване на научна литература. Закупуване на техника.
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Дейности за информация и публичност
Изпълнение на дейност 6 Одит на разходите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АРТОФИС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 468 482 BGN
Общ бюджет: 400 018 BGN
БФП: 400 018 BGN
Общо изплатени средства: 395 001 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 400 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 93 696 BGN
2013 106 510 BGN
2014 98 615 BGN
2015 96 179 BGN
395 001 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 340 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 79 642 BGN
2013 90 533 BGN
2014 83 823 BGN
2015 81 753 BGN
335 751 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 054 BGN
2013 15 976 BGN
2014 14 792 BGN
2015 14 427 BGN
59 250 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз