Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0084-C0001
Номер на проект: TA-2012-KPOS-PP-82
Наименование: „Извършване на устни и писмени преводи, включително симултанни и консекутивни преводи за нуждите на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.”
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2012
Начална дата: 02.04.2012
Дата на приключване: 30.04.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: преводи
Дейности: II.2. от Стратегически план за техн. помощ - преводи устни и писмени преводи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КОНСОРЦИУМ ДИАЛОГ И ПАРТНЬОРИ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 732 000 BGN
Общ бюджет: 63 806 BGN
БФП: 63 806 BGN
Общо изплатени средства: 60 624 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 377 BGN
2014 26 836 BGN
2015 21 411 BGN
60 624 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 521 BGN
2014 22 811 BGN
2015 18 199 BGN
51 531 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 857 BGN
2014 4 025 BGN
2015 3 212 BGN
9 094 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой преведни страници
Индикатор 2 устен превод


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз