Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0045-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/042-01
Наименование: Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в село Гелеменово
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е предотвратяване на възможен риск от наводнение в територията на село Гелеменово ,осигуряващо устойчива и екологична жизнена среда с по-високо качество за живот и работа.
Дейности: дейност 1 Подготовка, организация и управление на изпълнението на проекта
дейност 2 Организация и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Извършване на СМР
дейност 4 Осъществяване на строителен и авторски надзор
дейност 5 Мониторинг и отчетност
дейност 6 Публичност и визуализация на проекта
дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 002 094 BGN
Общ бюджет: 924 062 BGN
БФП: 924 062 BGN
Общо изплатени средства: 877 859 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 924 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 314 157 BGN
2013 563 702 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
877 859 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 785 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 281 087 BGN
2013 504 365 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
785 453 BGN
В т.ч. Национално финансиране 138 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 069 BGN
2013 59 337 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 406 BGN
Финансиране от бенефициента 835 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз