Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.07-0001-C0001
Номер на проект: 80815-165/14.03.2016
Наименование: Ученически практики
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.01.2012
Начална дата: 18.01.2012
Дата на приключване: 30.04.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване качеството на професионалното образование и обучение, чрез усъвършенстване на практическото обучение на ученици от системата на ПОО в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.
Дейности: Дейност 4.1.2 Практика в обем от 240 часа Част от Дейност 4.1 Блокови форми 2012-2013
Дейност 1.5 Кратки филми за добри практики от 2013 (4 бр.) излъчване
Дейност 3.1 Подбор и организация на училищни екипи 2015
Изпълнение. Край на 2 цикъл м. 28. Старт на 3 цикъл м. 29
Дейност 2.2 Преговори с бизнес за подготовка на 2 цикъл
Дейност 2.5 Регионални конференции на наставници
Подготовка на Дейност 3.2 Подготовка на Дейност 3.2 - Регионални обучения на училищните екипи 2013 Подготовка
Дейност 2.2 Мапинг на бизнес по региони
Дейност 2.2 Преговори с бизнес (асоциации)
Подготовка на Дейност 1.1 Подготовка на Дейност 1.1 - Уеб-ИС-Модули за управление
Дейност 2.1* Детайлизиран план за срещи и преговори с бизнеса Версия 2013
Дейност 4.1.1 Предварително обучение на място Част от Дейност 4.1 Старт на гъвкавите форми 2012-2013
Дейност 1.5 Клип за кампания 2014 производство
Дейност 4.1 Блокови форми 2014/2015 4.1.2 Практика в обем от 240 часа
Подготовка на Дейност 3.4* Подготовка на Дейност 3.4* - Определяне на наставници подготовка
Дейност 4.1 Гъвкави форми 2014/2015 4.1.3 Удостоверяване на резултати
Дейност 1.5 Събиране и подготовка на информация за публикуване и разпространението й (вкл. пресконференция)
Дейност 1.6 Наблюдение и анализ на публичността Методика за публичност Версия 2.0
Дейност 1.5 Кратки филми за добри практики от 2013 (4 бр.) производство
Дейност 2.2 Преговори с бизнес по региони
Подготовка на Дейност 3.6 Подготовка на Дейност 3.6 - Планове, графици, договори с практиканти 2014 подготовка
Дейност 3.3 Подбор на ученици практиканти 2013
Дейност 3.2 Регионални обучения на училищните екипи 2012 Изпълнение
Дейност 1.1 Уеб-ИС-Модули за управление
Дейност 1.2* Проучване и Анализ на нужди бизнес изпълнение
Подготовка на Дейност 1.3* Подготовка на Дейност 1.3* - Анализи на данни от ИСАдмин и информация от обратна връзка
Дейност 1.3* Анализи на данни от ИСАдмин и информация от обратна връзка
Дейност 1.4* Публикуване на данни - годишник
Дейност 1.5 Клип за кампания 2012 производство
Дейност 1.1 Уеб-ИС поддръжка и експлоатация
Дейност 1.5 Клип за кампания 2012 излъчване
Дейност 1.5 Клип за кампания 2013 производство
Дейност 2.1 Методика за взаимодействие с бизнеса версия 1.0 Изпълнение
Дейност 2.1 Детайлизиран план за срещи и преговори с бизнеса Версия 2012
Дейност 2.1 Методика за взаимодействие с бизнеса версия 2.0 Изпълнение
Подготовка на Дейност 2.1 Методика за взаимодействие с бизнеса версия 3.0 Подготовка
Дейност 2.1 Методика за взаимодействие с бизнеса версия 3.0 Изпълнение
Дейност 2.3 Първа секторна конференция Бизнес-Система на ПОО
Дейност 2.4 „Дни на професионалната практика” 1
Дейност 2.4 „Дни на професионалната практика” 2
Дейност 2.4 „Дни на професионалната практика” 3
Подготовка на Дейност 3.1 Подготовка на Дейност 3.1 - Подбор и организация на училищни екипи 2012 Подготовка
Подготовка на Дейност 3.2 Подготовка на Дейност 3.2 - Регионални обучения на училищните екипи 2012 Подготовка
Дейност 3.3 Подбор на ученици практиканти 2012
Подготовка на Дейност 3.6 Подготовка на Дейност 3.6 - Планове, графици, договори с практиканти 2012 подготовка
Дейност 3.4 Определяне на наставници 2013
Подготовка на Дейност 3.1 Подготовка на Дейност 3.1 - Подбор и организация на училищни екипи 2014 Подготовка
Дейност 3.6 Планове, графици, договори с практиканти 2014 изпълнение
Дейност 4.2* Наблюдение и анализ практики
Дейност 4.1.3 Удостоверяване на резултати Част от Дейност 4.1 Гъвкави форми 2012-2013
Дейност 4.1.1 Предварително обучение на място Част от Дейност 4.1 Блокови форми 2012-2013
Дейност 4.1.3 Удостоверяване на резултати Част от Дейност 4.1 Блокови форми 2012-2013
Дейност 4.1.3 Удостоверяване на резултати Част от Дейност 4.1 Блокови форми 2013-2014
Дейност 2.3 Средносрочен план на ученически практики Версия 3.0
Дейност 2.6 Национална кръгла маса 2014-2020
Дейност 2.3* Средносрочен план на ученически практики Версия 3.0
Дейност 2.4* "Дни на професионалната практика" 3
Дейност 3.3 Подбор на ученици практиканти 2015
Дейност 3.5 Актуализиране на програми за практики 2015
Дейност 4.1 Блокови форми 2014/2015 4.1.1 Предварително обучение на място
Дейност 1.1 Уеб-ИС-Модули за интернет сайт
Дейност 1.5* Документални репортажи от публични събития за уеб разпространение (1 бр.) производство и публикуване
Дейност 2.3 Втора секторна конференции Бизнес-Система на ПОО
Дейност 3.3 Подбор на ученици практиканти 2014
Дейност 3.5 Актуализиране програми за практики 2014
Дейност 4.3* Текущо разпространение на информация към ученици
Дейност 4.1.1 Предварително обучение на място Част от Дейност 4.1 Гъвкави форми 2013-2014
Дейност 2.3 3а секторна конференция Бизнес-Система на ПОО
Подготовка на Дейност 1.2* Подготовка на Дейност 1.2* - Проучване и Анализ на нужди бизнес подготовка
Подготовка на Дейност 1.4* Подготовка на Дейност 1.4* - Публикуване на данни - годишник
Подготовка на Дейност 1.1 Подготовка на Дейност 1.1 - Уеб-ИС-Модули за интернет сайт
Дейност 1.5 Кратки филми за добри практики от 2012 (2 бр.) производство
Дейност 1.5 Документални репортажи от публични събития за уеб разпространение (2 бр.) производство и публикуване
Дейност 1.5 Не електронни материали производство
Дейност 1.5 Не електронни материали разпространение
Дейност 1.6 Наблюдение и анализ на публичността Методика за публичност Версия 1.0
Дейност 1.6 Наблюдение и анализ на публичността Методика за публичност Версия 3.0
Дейност 1.5 Клип за кампания 2013 излъчване
Дейност 1.5 Кратки филми за добри практики от 2012 (2 бр.) излъчване
Дейност 1.5 Клип за кампания 2014 излъчване
Подготовка на Дейност 2.1 Методика за взаимодействие с бизнеса версия 1.0 Подготовка
Подготовка на Дейност 2.1 Методика за взаимодействие с бизнеса версия 2.0 Подготовка
Дейност 2.3 Средносрочен план на ученически практики Версия 1.0
Дейност 2.3 Средносрочен план на ученически практики Версия 2.0
Дейност 3.1 Подбор и организация на училищни екипи 2012 (35 % от избираемите)
Подготовка на Дейност 3.3 Подбор на ученици практиканти подготовка
Дейност 3.4 Определяне на наставници 2012
Подготовка на Дейност 3.5 Подготовка на Дейност 3.5 - Изработване на програми за практики подготовка
Дейност 3.5 Изработване на програми за практики 2012
Дейност 3.6 Планове, графици, договори с практиканти 2012 изпълнение
Подготовка на Дейност 3.1 Подготовка на Дейност 3.1 - Подбор и организация на училищни екипи 2013 Подготовка
Дейност 3.1 Подбор и организация на училищни екипи 2013 (65 % от избираемите)
Дейност 3.5 Актуализиране програми за практики 2013
Подготовка на Дейност 3.6 Подготовка на Дейност 3.6 - Планове, графици, договори с практиканти 2013 подготовка
Дейност 3.6 Планове, графици, договори с практиканти 2013 изпълнение
Дейност 3.1 Подбор и организация на училищни екипи 2014 (10 % от избираемите)
Дейност 3.4 Определяне на наставници 2014
Подготовка на 3 цикъл
Дейност 5 Управление и координация
Дейност 4.1.2 Практика в обем от 240 часа Част от Дейност 4.1 Старт на гъвкавите форми 2012-2013
Дейност 4.1.2 Практика в обем от 240 часа Част от Дейност 4.1 Гъвкави форми 2013-2014
Дейност 4.1.3 Удостоверяване на резултати Част от Дейност 4.1 Гъвкави форми 2013-2014
Дейност 4.1.1 Предварително обучение на място Част от Дейност 4.1 Блокови форми 2013-2014
Дейност 4.1.2 Практика в обем от 240 часа Част от Дейност 4.1 Блокови форми 2013-2014
Подготовка на Дейност 1.2* Подготовка на Дейност 1.2* - Проучване и Анализ на нужди ПОО подготовка
Дейност 1.2* Проучване и Анализ на нужди ПОО изпълнение
Дейност 3.2 Регионални обучения на училищните екипи 2013 Изпълнение
Дейност 1.5 1.5 Кратки филми за добри практики от 2014/2015 (4бр.) излъчване
Дейност 2.1* Детайлизиран план за срещи и преговори с бизнеса Версия 2015
Дейност 3.4 Определяне на наставници 2015
Дейност 3.6 Планове, графици, договори с практиканти 2015
Дейност 4.1 Гъвкави форми 2014/2015 4.1.1 Предварително обучение на място
Дейност 4.1 Гъвкави форми 2014/2015 4.1.2 Практика в обем от 240 часа
Дейност 4.1 Блокови форми 2014/2015 4.1.3 Удостоверяване на резултати
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 494 800 BGN
Общ бюджет: 24 371 353 BGN
БФП: 24 371 353 BGN
Общо изплатени средства: 23 079 020 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 371 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 399 941 BGN
2013 6 125 498 BGN
2014 9 794 005 BGN
2015 6 759 576 BGN
23 079 020 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 715 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 339 950 BGN
2013 5 206 673 BGN
2014 8 324 904 BGN
2015 5 745 639 BGN
19 617 167 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 655 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 991 BGN
2013 918 825 BGN
2014 1 469 101 BGN
2015 1 013 936 BGN
3 461 853 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики
Индикатор 2 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз