Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0055-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/053
Наименование: Нов дом за повече детски усмивки
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.02.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение „Нов дом за повече детски усмивки” кореспондира с общите и специфични цели на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.” и по-конкретно на Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” „Подкрепа за прилагане мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”. Общата цел на настоящото проектно предложение е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие и да подобри качеството на живот на бенефициентите в община Свиленград.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Организация и управление на проекта
Дейност 2: Юридически услуги за подготовка на документация за участие и провеждане на процедури за възлагане Юридически услуги за подготовка на документация за участие и провеждане на процедури за възлагане
Дейност 3: Извършване на строителни дейности по прилагане мерки за енергийна ефективност в детска ясла „Пролет” гр.Свиленград Извършване на строителни дейности по прилагане мерки за енергийна ефективност в детска ясла „Пролет” гр.Свиленград
Дейност 4: Строителен и авторски надзор Строителен и авторски надзор
Дейност 5: Осигуряване на мерки по публичност и визуализация на проекта Осигуряване на мерки по публичност и визуализация на проекта
Дейност 6: Одит на проекта Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 550 370 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз