Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0088-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/045-01
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "П.Хилендарски" и ОДЗ "Вяра, надежда и любов" гр.Златица
Бенефициент: Община Златица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Златица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура на територията на община Златица, като средство за постигане на устойчиво местно развитие. Тя напълно съответства на целите на операцията (да подпомогне местното развитие като подкрепи реализацията на важни и полезни дребномащабни инвестиции) и настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип от експерти за изпълнение на проекта Сформиране на екип от експерти за изпълнение на проекта
Дейност 2. Отчетност по проекта Отчетност по проекта
Дейност 3. Публичност и визуализация Публичност и визуализация
Дейност 4. Подготовка на тръжна документация за провеждане на обществени поръчки Подготовка на тръжна документация за провеждане на обществени поръчки
Дейност 5 Провеждане на процедури за избор на изпълнители Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 6. Строително-ремонтни дейности Строително-ремонтни дейности
Дейност 7. Строителен надзор Строителен надзор
Дейност 8. Одит и заверка на разходите за изпълнение на проекта Одит и заверка на разходите за изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 345 106 BGN
Общ бюджет: 312 405 BGN
БФП: 312 405 BGN
Общо изплатени средства: 265 544 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 312 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 102 669 BGN
2013 87 580 BGN
2014 75 295 BGN
2015 0 BGN
265 544 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 265 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 102 669 BGN
2013 87 580 BGN
2014 75 295 BGN
2015 0 BGN
265 544 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз