Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.2.01-0033-C0001
Номер на проект: н/п
Наименование: "Създаване на регионален бизнес инкубатор за област Ловеч"
Бенефициент: "Тодорова Консултинг" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.12.2011
Начална дата: 02.02.2012
Дата на приключване: 02.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта съгласно ОП „Конкурентоспособност” е стремежът за развиване на потенциала за ефективно производство и бизнес, постигане на устойчив напредък и подобряване на бизнес средата. За изпълнение на тези цели се предвижда подкрепа за развитие на производителността на малките и средни предприятия.
Дейности: Принос в натура
СМР
придобиване на инвестиционен проект за изграждане на нов бизнес инкубатор
Разходи за възнаграждения
Одит
Консултантски услуги
Закупуване на оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 302 529 BGN
Общ бюджет: 367 638 BGN
БФП: 257 884 BGN
Общо изплатени средства: 257 883 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 257 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 129 BGN
2015 197 754 BGN
257 883 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 219 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 110 BGN
2015 168 091 BGN
219 200 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 019 BGN
2015 29 663 BGN
38 682 BGN
Финансиране от бенефициента 117 383 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Регионални бизнес инкубатори-създадени/обновени вече съществуващи бизнес инкубатори
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Брой нови създадени работни места
Индикатор 4 Брой инвестиционни проекти (реализирани)
Индикатор 5 Брой лица завършили обученията
Индикатор 6 Реализирани консултации на МСП от бизнес инкубатора
Индикатор 7 Извършени обучения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз