Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.2.01-0030-C0001
Номер на проект: н/п
Наименование: "Създаване и развитие на "Евробилдинг" инкубатор" като регионална структура в подкрепа на малкия и среден бизнес"
Бенефициент: "ЕВРОБИЛДИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.12.2011
Начална дата: 02.02.2012
Дата на приключване: 02.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е създаването на регионален бизнес инкубатор – „ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР”, който да стимулира стартирането и развитието на малките и средни предприятия (МСП) предимно с технологична насоченост и увеличаване на техния дял във Великотърновска област, като осигури подходяща инфраструктура и услуги за желаещите да започнат нов бизнес и за развиващите се технологични МСП.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1-Провеждане на процедура за избор на изпълнител на строителство и СМР
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Довършителни работи– Сграда 1
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 – Строителство – Сграда 2
Подготовка и изпълнение на Дейност 5– Организация и управление на РБИ
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 – Подбор на наематели в Сграда 1 и 2
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 – Предоставяне на офис услуги
Подготовка и изпълнение на Дейност 8– Бизнес консултантски услуги
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 – Информационни услуги
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 – Обучения в предприемачество
Подготовка и изпълнение на Дейност 11 - Обучение на съществуващи преприятия
Подготовка и изпълнение на Дейност 12 - маркетинг и промоции
Подготовка и изпълнение на Дейност 13 - Интернет страница на РБИ
Подготовка и изпълнение на Дейност 14- Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 15 - Одит на проекта
Принос в натура
Оперативни разходи за дейността на бизнес инкубатора
Разходи за възнаграждения
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. СМР – Сграда 2
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 480 230 BGN
Общ бюджет: 1 824 038 BGN
БФП: 1 071 656 BGN
Общо изплатени средства: 1 049 436 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 071 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 294 326 BGN
2014 335 882 BGN
2015 419 227 BGN
1 049 436 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 910 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 250 177 BGN
2014 285 500 BGN
2015 356 343 BGN
892 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 160 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 149 BGN
2014 50 382 BGN
2015 62 884 BGN
157 415 BGN
Финансиране от бенефициента 963 159 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Регионални бизнес инкубатори-създадени/обновени вече съществуващи бизнес инкубатори
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Брой нови създадени работни места
Индикатор 4 Брой инвестиционни проекти (реализирани)
Индикатор 5 Инкубирани фирми – наематели в РБИ
Индикатор 6 Брой съществуващи фирми – наематели в РБИ
Индикатор 7 Финансов анализ за 10 фирми-наематели
Индикатор 8 Проучване и разработване на бизнес проекти
Индикатор 9 Предоставяне на индивидуални бизнес консултации на фирми-наематели и и външни фирми
Индикатор 10 Обучения по предприемачество за стартиращи предприемачи и инвидидуални обучения за съществуващи фирми
Индикатор 11 Проекти, изготвени от РБИ получили подкрепа по оперативните програми и други европейски и донорски програми
Индикатор 12 Изготвени проекти за фирми-наематели за участие в схемата за модернизация на технологиите и управлението на МСП по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г
Индикатор 13 Подадени заявки за:издаване на патенти; за регистрация на полезни модели; регистрация на марки;регистрация на промишлен дизайн и др.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз