Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0044-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/041
Наименование: Искра- иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „ИСКРА – Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи” е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Враца, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността, които да заменят институционалната грижа
Дейности: дейност 1 Управление и координация на проекта
дейност 2 Провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Информиране и публичност
дейност 4 Изграждане и оборудване на 3 бр. ЦНСТ и 1 бр. Защитено жилище
дейност 5 Оказване на независим строителен и авторски надзор
дейност 6 Приемане на новоизградените обекти
дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 462 072 BGN
Общ бюджет: 2 523 309 BGN
БФП: 2 420 442 BGN
Общо изплатени средства: 2 390 844 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 420 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 861 725 BGN
2013 738 621 BGN
2014 790 605 BGN
2015 - 108 BGN
2 390 844 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 057 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 732 466 BGN
2013 627 828 BGN
2014 672 014 BGN
2015 - 92 BGN
2 032 217 BGN
В т.ч. Национално финансиране 363 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 129 259 BGN
2013 110 793 BGN
2014 118 591 BGN
2015 - 16 BGN
358 627 BGN
Финансиране от бенефициента 132 113 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз