Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0034-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/033-01
Наименование: “Нов дом за нашите деца”
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 04.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Деинституционализация на децата чрез изграждане на нов вид резидентни услуги, осигуряващи грижа в среда, близка до семейната.
Дейности: дейност 1 управление на проекта
дейност 2 провеждане на тръжни процедури и избор на изпълнители
дейност 3 извършване на строително-ремонтните дейности и въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 4 разпространение на информация и публичност
дейност 5 одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 176 731 BGN
Общ бюджет: 1 936 796 BGN
БФП: 1 936 796 BGN
Общо изплатени средства: 1 936 796 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 936 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 761 856 BGN
2014 1 136 771 BGN
2015 38 169 BGN
1 936 796 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 646 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 647 578 BGN
2014 966 255 BGN
2015 32 444 BGN
1 646 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 290 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 114 278 BGN
2014 170 516 BGN
2015 5 725 BGN
290 519 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз