Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/033-01
Наименование: "Перперикон-дом на богове и хора"
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 21.02.2012
Дата на приключване: 12.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Да се подобри състоянието на Археологическия комплекс Перперикон, което да спомогне за развитието на устойчив туристически продукт и разнообразяване на туристическата дестинация.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екипа за управление и мониторинг на проекта
Дейност 2. Осигуряване на публичност по проекта
Дейност 3. Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители
Дейност 4. Изпълнение на строителен надзор
Дейност 5. СМР за развитие на културно-исторически атракции - опазване и експониране на археологичен комплекс Перперикон
Дейност 6. Изпълнение на дейности по дребномащабна техническа инфраструктура
Дейност 7. Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 8. Анимация на атракцията
Дейност 9. Провеждане на обучения по специалностите аниматор и екскурзовод
Дейност 10. Осигуряване публичност на атракцията
Дейност 11. Отчитане и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 794 511 BGN
Общ бюджет: 3 251 887 BGN
БФП: 3 215 275 BGN
Общо изплатени средства: 3 240 297 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 215 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 417 947 BGN
2014 0 BGN
2015 822 351 BGN
3 240 297 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 732 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 055 255 BGN
2014 0 BGN
2015 698 998 BGN
2 754 252 BGN
В т.ч. Национално финансиране 482 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 362 692 BGN
2014 0 BGN
2015 123 353 BGN
486 045 BGN
Финансиране от бенефициента 49 117 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз