Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0045-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Комбинирано съоръжение за игра модел "Летяща чиния"
Бенефициент: ИМПРЕСИЯ-99 ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.01.2012
Начална дата: 07.02.2012
Дата на приключване: 07.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: подобряване на българската иновационна система чрез подкрепа за иновационната дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура
Дейности: Дейност 1 Подготвителен етап
Дейност 2 Избор на доставчик
Дейност 3 Доставка на технологичното оборудване
Дейност 4 Монтаж и експлуатационни проби на доставеното оборудвне
Дейност 5 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Одит на проекта
Дейност 7 Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 215 415 BGN
Общ бюджет: 352 703 BGN
БФП: 211 225 BGN
Общо изплатени средства: 211 225 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 211 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 211 225 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
211 225 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 179 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 179 541 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
179 541 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 684 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 684 BGN
Финансиране от бенефициента 144 282 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 7 Увеличение на производителността на труда
Индикатор 8 Увеличиние на пазарния дял (изчислен на база приходи от продажби)
Индикатор 9 Намаляване себестойността на продукцията с 15%
Индикатор 10 Увеличаване на печалбата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз