Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0039-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване в производството на дерматологично средство за локална терапия и профилактика на акне"
Бенефициент: "БИОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.01.2012
Начална дата: 07.02.2012
Дата на приключване: 07.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на националния и световен пазар на „Биотрейд България” ООД, чрез внедряване в производство и пазарна реализация на иновативен на световно ниво продукт с висока добавена стойност.
Дейности: Текущи дейности по управление на проекта: Месеци 1-18
Дейност 1: Избор на доставчици- Месец 1-4
Дейност 2: Доставка, монтаж и тестване на оборудването и управленския софтуер- Месеци 5-17
Дейност 3: Избор на изпълнител на СМР- Месец 1-4
Дейност 4: Извършване на дейности за СМР- Месеци 5-15
Дейност 5: Избор на консултант- Месец 1-2
Дейност 6 - Изготвяне на маркетинговата стратегия- Месец 2-4
Дейност 7: Визуализация: текущо
Дейност 8: Одит на проекта: Месец 18
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 770 590 BGN
Общ бюджет: 1 067 661 BGN
БФП: 735 395 BGN
Общо изплатени средства: 735 395 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 735 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 736 664 BGN
2014 - 1 269 BGN
2015 0 BGN
735 395 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 625 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 626 165 BGN
2014 - 1 079 BGN
2015 0 BGN
625 086 BGN
В т.ч. Национално финансиране 110 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 110 500 BGN
2014 - 190 BGN
2015 0 BGN
110 309 BGN
Финансиране от бенефициента 363 459 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Закупени и въведени в производство ДМА за нова производствена линия
Индикатор 9 Закупени и въведени в производство ДНА за нова производствена линия
Индикатор 10 Внедрени в производство на иновативен продукт
Индикатор 11 Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация - стикери
Индикатор 12 Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация-табела
Индикатор 13 Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация-брошури
Индикатор 14 Увеличаване на пазарния дял в страната
Индикатор 15 Намаляване себестойността на продуктите с 30%
Индикатор 16 Увеличаване на печалбата с 100%
Индикатор 17 Увеличаване приходите от продажба с 200%
Индикатор 18 Увеличаване приходите от износ с 35%


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз