Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0035-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на иновативен елемент от стоманобетон в производствения процес на Кастело Прикаст"
Бенефициент: "КАСТЕЛО ПРИКАСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.01.2012
Начална дата: 07.02.2012
Дата на приключване: 07.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е разширяване на производството и повишаване на конкурентоспособността на Кастело Прикаст ООД чрез внедряване в производството и пазарна реализация на иновативен продукт с висока добавена стойност във фирмата.
Дейности: Текущи дейности по управление на проекта
Дейност 1: Процедура за избор и договаряне с производители/доставчици на планираното оборудване
Дейност 2: Доставка, монтаж и тестване на оборудването
Дейност 3: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи
Дейност 4: Извършване на необходимите строително-монтажни работи
Дейност 5: Изготвяне на маркетингова стратегия за пазарна реализация на внедрения в производството иновативен продукт
Дейност 6: Визуализация
Дейност 7: Одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 892 275 BGN
Общ бюджет: 1 286 940 BGN
БФП: 890 167 BGN
Общо изплатени средства: 890 167 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 890 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 890 167 BGN
2015 0 BGN
890 167 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 756 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 756 642 BGN
2015 0 BGN
756 642 BGN
В т.ч. Национално финансиране 133 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 133 525 BGN
2015 0 BGN
133 525 BGN
Финансиране от бенефициента 398 311 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 2 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 3 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 7 Закупени и въведени в производство ДМА за нова производствена линия
Индикатор 8 Внедрени в производство иновативен продукт
Индикатор 9 Увеличаване на пазарния дял в страната
Индикатор 10 Намаляване себестойността на продуктите
Индикатор 11 Увеличаване на печалбата
Индикатор 12 Увеличаване приходите от продажба


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз