Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0021-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/021-01
Наименование: „Изграждане на Защитено жилище в село Садовец, община Долни Дъбник”
Бенефициент: Община Долни Дъбник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 13.02.2012
Дата на приключване: 13.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долни Дъбник
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта „Изграждане на Защитено жилище в село Садовец, община Долни Дъбник” е да се подкрепи процеса на деинституционализация и да се повиши качеството на грижа за младежи, отглеждани в извънсемейна среда в Община Долни Дъбник, посредством създаване на среда и условия за отглеждане, максимално близки до семейните, допринасящи за предоставяне на нов вид резидентни и съпъстващи услуги в общината, които да заменят институционалната грижа.
Дейности: дейност 1 Подготовка, организация и управление изпълнението на проекта
дейност 2 Организация и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Извършване на строително-монтажни работи (СМР)
дейност 4 Осъществяване на строителен надзор и авторски надзор
дейност 5: Доставка и инсталиране на оборудване
дейност 6 Мониторинг и отчетност на проекта
дейност 7 Публичност и визуализация на проекта
дейност 8: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 411 707 BGN
Общ бюджет: 420 329 BGN
БФП: 386 462 BGN
Общо изплатени средства: 386 462 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 386 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 876 BGN
2013 217 681 BGN
2014 156 906 BGN
2015 0 BGN
386 462 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 328 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 095 BGN
2013 185 029 BGN
2014 133 370 BGN
2015 0 BGN
328 493 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 781 BGN
2013 32 652 BGN
2014 23 536 BGN
2015 0 BGN
57 969 BGN
Финансиране от бенефициента 37 798 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия от ремонтирани/реконструирани сгради за защитени жилища
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз