Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/018-01
Наименование: Обновяване и оборудване на МБАЛ „Свети Врач”, Сандански
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 31.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за устойчивото развитие на ареала на град Сандански
Дейности: Дейност 2: Управление на проекта
Дейност 3: Избор на изпълнители и договаряне м.2,3,4,5,23
Дейност 4: Обновяване и оборудване на МБАЛ „Свети Врач”
Дейност 5: Публичност и визуализация на проекта
Дейност 6: Авторски контрол
Дейност 7: Строителен надзор
Дейност 8: Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 9: Вътрешен мониторинг и контрол
Дейност 10: Одит на проекта
Дейност 11: Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 739 152 BGN
Общ бюджет: 3 714 624 BGN
БФП: 3 558 429 BGN
Общо изплатени средства: 3 558 429 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 558 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 308 703 BGN
2013 2 252 912 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 186 BGN
3 558 429 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 024 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 112 398 BGN
2013 1 914 975 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 708 BGN
3 024 665 BGN
В т.ч. Национално финансиране 533 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 196 305 BGN
2013 337 937 BGN
2014 0 BGN
2015 - 478 BGN
533 764 BGN
Финансиране от бенефициента 177 589 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 * Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз