Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/015-03
Наименование: Преустройство и преобурудване на помещения в МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 30.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: С разработване на настоящото проектно предложение Община Гоце Делчев си поставя като основна цел да отговори на бъдещите нужди на местното население от висококачествено и ефективно медицинско обслужване. Модернизирането на диагностичния и лечебен процес в рамките на МБАЛ «Иван Скендеров»,гр. Гоце Делчев ще спомогне за решаване на основните здравни проблеми в общината, намаляване притока на пациенти към областните болници и създаване на подходяща и рентабилна здравна инфраструктура- основни фактори за постигане на устойчивото развитие на Община Гоце Делчев.
Дейности: дейност 1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
дейност 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
дейност 3 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
дейност 4 ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
дейност 5 ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
дейност 6 ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ
дейност 7 ОДИТ НА ПРОЕКТА
дейност 8 ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 634 403 BGN
Общ бюджет: 3 313 819 BGN
БФП: 3 252 263 BGN
Общо изплатени средства: 3 249 001 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 252 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 256 846 BGN
2014 0 BGN
2015 992 156 BGN
3 249 001 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 764 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 918 319 BGN
2014 0 BGN
2015 843 332 BGN
2 761 651 BGN
В т.ч. Национално финансиране 487 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 338 527 BGN
2014 0 BGN
2015 148 823 BGN
487 350 BGN
Финансиране от бенефициента 60 822 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 §Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз