Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/009-02
Наименование: Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 15.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика и лечение на злокачествени заболявания.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 6 Дейности за разпространение на информация, публичност и визуализация
дейност 4 Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол
дейност 5 Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Изпълнение на СМР
дейност 7 Изпълнение на дейности по доставка на оборудване и обзавеждане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 615 838 BGN
Общ бюджет: 3 938 419 BGN
БФП: 3 875 720 BGN
Общо изплатени средства: 3 296 878 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 875 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 230 548 BGN
2015 1 066 331 BGN
3 296 878 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 294 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 895 965 BGN
2015 906 381 BGN
2 802 347 BGN
В т.ч. Национално финансиране 581 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 334 582 BGN
2015 159 950 BGN
494 532 BGN
Финансиране от бенефициента 71 087 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 @ Брой създадени временни работни места
Индикатор 7 %Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз