Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/004-01
Наименование: Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 25.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се осигури подходяща, ефективна и рентабилна общинска здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градски център Хасково и неговите прилежащи територии и допринасяща за развитието на устойчив градски ареал.
Дейности: дейност 1 (Назначаване на ръководител проект и управление на проекта)
дейност 2 (Разработване и провеждане на тръжни процедури и сключване на договори)
дейност 3 (Строително-ремонтни дейности и надзор)
дейност 4 (Закупуване и внедряване на оборудване за Сграда на СБАЛО Хасково)
Дейност 5 Дейности за осигуряване на инфорация и публичност
дейност 6 (Одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 228 137 BGN
Общ бюджет: 5 572 413 BGN
БФП: 5 371 658 BGN
Общо изплатени средства: 5 372 085 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 371 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 741 619 BGN
2014 1 630 040 BGN
2015 427 BGN
5 372 085 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 565 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 180 376 BGN
2014 1 385 534 BGN
2015 363 BGN
4 566 272 BGN
В т.ч. Национално финансиране 805 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 561 243 BGN
2014 244 506 BGN
2015 64 BGN
805 813 BGN
Финансиране от бенефициента 202 693 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 @@Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз