Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.03-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-03/2008/001/017-01
Наименование: Модернизиране ДСП в общини Долна Митрополия, Долни Дъбник, Троян, Ловеч и Червен бряг
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.11.2011
Начална дата: 21.01.2012
Дата на приключване: 21.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: да осигури подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Дейности: Дейност 1. „Сформиране на екип за управление на проекта”.
Дейност 2. Мерки за информиране и публичност.
Дейност 3. „Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) – общини Долна Митрополия, Долни Дъбник, Троян, Ловеч, Червен бряг”
Дейност 4. Изпълнение на строително-монтажни работи.
Дейност 5. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 476 BGN
Общ бюджет: 129 328 BGN
БФП: 129 328 BGN
Общо изплатени средства: 92 085 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 700 BGN
2014 31 360 BGN
2015 26 025 BGN
92 085 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 495 BGN
2014 26 656 BGN
2015 22 121 BGN
78 272 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 205 BGN
2014 4 704 BGN
2015 3 904 BGN
13 813 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз