Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0249-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: СЪЗДАВАНЕ НА GENERIC FRAME ONLINE STUDIO : ИНОВАТИВНА НА СВЕТОВНО НИВО ИНТЕГРИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Бенефициент: Дженерик Фрейм Онлайн Студио ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.11.2011
Начална дата: 29.12.2011
Дата на приключване: 29.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се стартира успешно иновационната дейност на фирма “Дженерик Фрейм Онлайн Студио” ООД чрез създаването на нова в световен мащаб интегрирана технология за разработка на софтуерни продукти.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип-възнаграждения, командировки. Сформиране на екип-възнаграждения.
Дейност 2. Закупуване на софтуерен лиценз. Закупуване на софтуерен лиценз.
Дейност 3. Зкупуване на софтуерен лиценз Win. Server Зкупуване на софтуерен лиценз win. Server
Дейност 3. Разходи за консумативи Разходи за консумативи
Дейност 4. Изработване на техническа, финансова и икономическа оценка. Изработване на техническа, финансова и икономическа оценка.
Дейност 5.Изработване на оценки бизнес планове и проучвания Изработване на оценки бизнес планове и проучвания
Дейност 6. Бизнес план за пазарна реализация. Бизнес план за пазарна реализация.
Дейност 7. Създаване програми и методики за измерваане на изпитвания. Създаване програми и методики за измерваане на изпитвания.
Дейност 8. Опитен образец. Опитен образец.
дейност 9. Проучвания, изготвяне на патентно досие и патентна заявка. Проучвания, изготвяне на патентно досие и патентна заявка.
Дейност 10. Изготвяне и разпространение на рекламни материали. Изготвяне и разпространение на рекламни материали.
Дейност 13. Печатни материали. Печатни материали.
Дейност 12. Изработване на интернет страница. Изработване на интернет страница.
Дейност 11. Наемане на изложбени площи и мултимедия. Наемане на изложбени площи и мултимедия.
Дейност 14. Визуализация. Визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 313 096 BGN
Общ бюджет: 342 056 BGN
БФП: 307 850 BGN
Общо изплатени средства: 307 850 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 307 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 693 BGN
2013 136 624 BGN
2014 160 533 BGN
2015 0 BGN
307 850 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 261 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 089 BGN
2013 116 131 BGN
2014 136 453 BGN
2015 0 BGN
261 673 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 604 BGN
2013 20 494 BGN
2014 24 080 BGN
2015 0 BGN
46 178 BGN
Финансиране от бенефициента 34 788 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой подадени заявки за патент.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз