Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0218-C0001
Номер на проект: СИП-02-48-21/26.08.2013
Наименование: Разработване на програмна платформа за автоматизирано управление на процесно-ориентирани бизнес модели
Бенефициент: "Ентегра" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 29.12.2011
Дата на приключване: 29.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване на конкурентоспособността на Ентегра ООД чрез засилване на капацитета на фирмата за научна и развойна дейност в областта на ИКТ.
Дейности: Дейност 2: Доставка и инсталация на оборудване софтуер
Дейност 3: Изследване на хоризонтални и вертикални пазарни сегменти
Дейност 9: Визуализация на проекта
Дейност 10: Одит на проекта
Дейност 1: Управление на проекта
Разходи за консумативи и материали.
Дейност 4: Изготвяне на работен проект
Дейност 5: Изработване на прототип (Алфа версия)
Дейност 6: Изготвяне на разширена техническа, икономическа и финансова оценка
Дейност 7: Разработване на опитен образец (Бета версия) и тестване
Дейност 8: Маркетинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 452 BGN
Общ бюджет: 194 261 BGN
БФП: 174 835 BGN
Общо изплатени средства: 174 834 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 140 163 BGN
2014 34 671 BGN
2015 0 BGN
174 834 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 119 139 BGN
2014 29 470 BGN
2015 0 BGN
148 609 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 025 BGN
2014 5 201 BGN
2015 0 BGN
26 225 BGN
Финансиране от бенефициента 21 051 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз