Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0023-C0001
Номер на проект: ТМУ-02-19
Наименование: Внедряване на нови технологии за производство в Корект Трaнс 2000 ЕООД
Бенефициент: "КОРЕКТ ТРАНС 2000" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2011
Начална дата: 29.12.2011
Дата на приключване: 29.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване на конкурентоспособността на “Корект Транс 2000” ЕООД, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за производство и доставка до клиента на индивидуални помощни средства за хора с увреждания и изготвяне на маркетингова стратегия и бизнес план за вътрешния и външните пазари.
Дейности: Дейност 1. Доставка на система за производство на ИПС
Дейност 2. Доставка на оборудване за тапициране на седалки
Дейност 3. Разработка на маркетингова стратегия за привличане на нови клиенти в страната и чужбина
Дейност 4: Визуализация на проекта
Дейност 5: Одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 378 073 BGN
Общ бюджет: 393 144 BGN
БФП: 373 486 BGN
Общо изплатени средства: 373 486 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 373 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 373 486 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
373 486 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 317 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 317 463 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
317 463 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 023 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 023 BGN
Финансиране от бенефициента 19 899 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Подкрепени предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии
Индикатор 3 СБрой създадени нови работни места
Индикатор 4 Инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции от подкрепените предприятия
Индикатор 6 Реализиран брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Доставена система за производство на индивидуални помощни средства
Индикатор 8 Доставени машини за тапициране на седалки
Индикатор 9 Изготвена маркетингова стратегия за привличане на нови клиенти в страната и чужбина
Индикатор 10 Внедрени иновативни продукти/услуги
Индикатор 11 Изготвен одиторски доклад
Индикатор 12 Изготвен технически отчет
Индикатор 13 Изготвен финансов отчет
Индикатор 14 Изготвени информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз